16. 10. 2019  6:20 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV

Garant: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8
doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.KZEI SvF+421 (2) 59 274 286C 1308
Ing. Yvetta Velísková, PhD.ext SvF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ