17. 11. 2019  1:38 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Projekty


URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV

Garant: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Zámerom projektu je zvýšit spolahlivost a aplikovatelnost existujúcich prostriedkov modelovania transportu vody a rozpustených látok v zložitých prírodných podmienkach pri rôznych hydrologických situáciách. Toto sa má dosiahnut doplnením a spresnením informácií o rozhodujúcich vstupných charakteristikách prenosových procesov, sformulovaním vztahov na urcenie disperzných koeficientov pre základné tvary korýt vyskytujúce sa v praxi. Jedným z hlavných cielov teda bude urcenie týchto koeficientov ako funkcie základných hydraulických parametrov toku.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:2/0101/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0