19. 1. 2020  9:50 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Projekty


URCENIE ZÁVISLOSTÍ DISPERZNÝCH JAVOV OD HLAVNÝCH HYDRAULICKÝCH PARAMETROV TOKOV

Garant: doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zámerom projektu je zvýšit spolahlivost a aplikovatelnost existujúcich prostriedkov modelovania transportu vody a rozpustených látok v zložitých prírodných podmienkach pri rôznych hydrologických situáciách. Toto sa má dosiahnut doplnením a spresnením informácií o rozhodujúcich vstupných charakteristikách prenosových procesov, sformulovaním vztahov na urcenie disperzných koeficientov pre základné tvary korýt vyskytujúce sa v praxi. Jedným z hlavných cielov teda bude urcenie týchto koeficientov ako funkcie základných hydraulických parametrov toku.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:2/0101/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0