12. 12. 2019  7:47 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín"

Garant: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín"".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
doc. Ing. Milan Vrška, PhD.ODCP ÚPSP FCHPT [ukončené]+421 (2) 59 325 218NB 4126

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ