20. 10. 2019  22:22 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín"

Garant: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Použitím dostupných audiovizuálnych nástrojov, učebnica podá informácie o chemizmoch a princípoch izolácie papierenských vlákien známymi technologickými postupmi. Hypertextová multimediálna učebnica umožní rozvoj a podporí nové formy vzdelávania dištančnou formou, ľahšie pochopenie princípov a vzájomných súvislostí, podmienok výroby a vlastností produktu, energetickej a surovinovej náročnosti izolácie vlákien v technológiách výroby buničín a bude tvoriť základ web systémov vzdelávania v tejto oblasti. Uvedú sa princípy najpoužívanejších zariadení pre danú technologickú operáciu, základné prepočty materiálovej a energetickej bilancie výroby, postupy riadenia a kontroly procesov, kvality produktov a dopady na životné prostredie.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Identifikace projektu:3/7222/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0