Dec 13, 2019   9:50 a.m. Lucia
Academic information system

Projects


Multimedial book "Lignocellulosics", part 1. -- Processing and use of pulp.

Supervisor: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Použitím dostupných audiovizuálnych nástrojov, učebnica podá informácie o chemizmoch a princípoch izolácie papierenských vlákien známymi technologickými postupmi. Hypertextová multimediálna učebnica umožní rozvoj a podporí nové formy vzdelávania dištančnou formou, ľahšie pochopenie princípov a vzájomných súvislostí, podmienok výroby a vlastností produktu, energetickej a surovinovej náročnosti izolácie vlákien v technológiách výroby buničín a bude tvoriť základ web systémov vzdelávania v tejto oblasti. Uvedú sa princípy najpoužívanejších zariadení pre danú technologickú operáciu, základné prepočty materiálovej a energetickej bilancie výroby, postupy riadenia a kontroly procesov, kvality produktov a dopady na životné prostredie.
Kind of project:KEGA ()
Department:Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Project identification:3/7222/09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2009
Project close date:31. 12. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0