20. 11. 2019  4:44 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Multimediálna učebnica "Lignocelulózové materiály, časť 1 - Výroba a spracovanie buničín"

Garant: doc. Ing. Milan Vrška, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Použitím dostupných audiovizuálnych nástrojov, učebnica podá informácie o chemizmoch a princípoch izolácie papierenských vlákien známymi technologickými postupmi. Hypertextová multimediálna učebnica umožní rozvoj a podporí nové formy vzdelávania dištančnou formou, ľahšie pochopenie princípov a vzájomných súvislostí, podmienok výroby a vlastností produktu, energetickej a surovinovej náročnosti izolácie vlákien v technológiách výroby buničín a bude tvoriť základ web systémov vzdelávania v tejto oblasti. Uvedú sa princípy najpoužívanejších zariadení pre danú technologickú operáciu, základné prepočty materiálovej a energetickej bilancie výroby, postupy riadenia a kontroly procesov, kvality produktov a dopady na životné prostredie.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:3/7222/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0