22. 10. 2020  8:01 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Zúplňovanie čiastočných informácií v prostredí neurčitosti.

Garant: prof. RNDr. Anna Kolesárová, CSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Rozširovania rôznych typov agregačných funkcií na základe čiastočných informácií na podmnožinách definičného oboru a konštrukcia najlepších ohraničení za daných podmienok, zvlášť v prípade kopúl, kvázi-kopúl a semi-kopúl. Konštrukcia agregačných funkcií požadovaných vlastností v špeciálnych triedach agregačných funkcií. Preskúmanie vlastností Choquetovho a Sugenovho integrálu definovaného vzhľadom na hladinovo závislé fuzzy miery a návrh nových zovšeobecnených fuzzy integrálov vzhľadom na hladinovo závislé miery. Zúplňovanie informácií o agregačnom procese pomocou fuzzy integrálov. Zavedenie úžitkových funkcií pomocou zovšeobecnených hladinovo závislých fuzzy integrálov umožňujúcich budovanie preferenčných štruktúr resp. usporiadaní uvažovaných alternatív. Aplikácia dosiahnutých výsledkov v multikriteriálnom rozhodovaní. Štúdium a konštrukcie fuzzy relácií blízkosti založené na nových agregačných technikách. Výskum v oblasti zovšeobecnených MV-algebier.
Druh projektu:
VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie matematiky (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0198/09
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0