18. 10. 2019  8:12 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 666279, stará budova, 2. poschodie
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 789253, stará budova, 2. poschodie
Ing. Miroslava Bobeničová, PhD.FCHPT D-CHF [ukončené]
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 918 674 477270, stará budova, 2. poschodie
Ing. Lucia Husáriková, PhD.FCHPT D-FCH [ukončené]
Ing. Karol Lušpai, PhD.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 531233, stará budova, 2. poschodie
prof. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 520260, stará budova, 2. poschodie
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 537200, stará budova, 2. poschodie
Ing. Mariana Slováková, PhD.FCHPT D-FCH [ukončené]
prof. Ing. Andrej Staško, DrSc.ext FCHPT
prof. Ing. Marián Valko, DrSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 750261, stará budova, 2. poschodie

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ