15. 10. 2019  9:19 Terézia
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch.

Garant: prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom predkladaného projektu je štúdium indukovaného prenosu elektrónu v prírodných a syntetických systémoch s hlavným dôrazom na aplikáciu spektroskopických metód (EPR, NMR, UV/Vis/NIR a FT-IR spektroskopie) a elektrochemických techník (cyklická voltametria). Výskum je zameraný hlavne na fyzikálnochemickú charakterizáciu organických materiálov so špecifickými vlastnosťami (napr. vodivé polyméry) a na skúmanie magnetických, redoxných a spektroskopických vlastností komplexov prechodných prvkov a ich úlohy pri redox reakciách v biologických systémoch. V oblasti fotoindukovaných reakcií sa výskumy orientujú na štúdium primárnych radikálových produktov fotoexcitácie organických zlúčenín a ich komplexov v homogénnych systémoch a tiež v heterogénnych suspenziách oxidu titaničitého EPR technikou spinových lapačov, s cieľom získať informácie o vzájomných vzťahoch medzi fotochemickou reaktivitou a štruktúrou.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/0018/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0