17. 11. 2019  7:50 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu

Garant: doc. Ing. Peter Križan, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vypracovanie expertného posudku na návrh technol. spracovania textilného odpadu ".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Peter Križan, PhD.ÚSETM SjF+421 (2) 57 296 539436

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ