17. 10. 2019  11:10 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Expertné posúdenie pracoviska pre peletovanie biomasy.

Garant: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:21/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 05. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0