19. 10. 2019  7:29 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178

Garant: doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.ext SjF, ext UMAT MTF+421 (2) 44 455 087 kl. 369226

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ