14. 10. 2019  15:50 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Ohybové vlastnosti a modull pružnosti v ohybe podľa ISO 178

Garant: doc. Ing. Viliam Hrnčiar, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:24/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0