19. 10. 2019  21:24 Kristián
Akademický informačný systém

Projekty


Zisťovanie fyzikálno-mechanických vlastností úletov

Garant: doc. Ing. Štefan Gužela, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra chemických strojov v zariadení (SjF)
Identifikácia projektu:29/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0