19. 11. 2019  5:35 Alžbeta
Akademický informačný systém

Projekty


Kombinovaná výroba elektriny a tepla, stanovenie metodiky na delenie energetickej bilancie

Garant: prof. Ing. František Urban, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikácia projektu:32/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0