17. 11. 2019  13:18 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informačný systém

Projekty


Dynamická analýza elektrorozvodných skríň

Garant: prof. Ing. Miloš Musil, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikácia projektu:51/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0