23. 10. 2019  18:29 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj technológie prípravy komunálnych a iných odpadov pre energetické zhodnotenie.

Garant: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra výrobnej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:14/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0