24. 10. 2020  2:25 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Adaptívny sociálny web a jeho služby pre sprístupňovanie informácií

Garant: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Web sa rozvíja, mení, čo si samo osebe vynucuje potrebu jeho ďalšieho skúmania. Stáva priestorom vzájomnej komunikácie ľudí, čo možno využiť pri navrhovaní nových metód vyhľadávania, klasifikovania alebo prezentovania informácií z webu. Nové metódy budú okrem toho viac zohľadňovať kontext, v ktorom sa sprístupňovanie uskutočňuje. Projekt sa sústreďuje na výskum metód sprístupňovania informácií a spôsobov ich použitia, v rámci čoho sa rozpracuje pojem sémantickej webovej služby. Dôležitou súčasťou je výskum automatizovaného získavania informácií o konaní používateľa a skupín používateľov pri kolaborácii na webe s cieľom zlepšenia poskytovaných informačných služieb. Budú sa hľadať nové prístupy k tvorbe softvérových nástrojov pre podporu paradigmy adaptívneho sociálneho webu a jeho služieb vrátane postobjektových paradigiem, modelom riadeného vývoja softvéru (MDD), webových návrhových vzorov, ktoré budú umožňovať efektívnejšiu implementáciu programových informačných systémov pôsobiacich v prostredí webu.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:1/0508/09
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:26
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0