15. 9. 2019  18:02 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie prevádzkových parametrov v NGN telekomunikačných systémoch a sieťach

Garant: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt pokrýva vedeckú oblasť telekomunikačných systémov s orientáciou na: -modelovanie prevádzkových vlastností systémov v sieťach NGN -optimalizáciu smerovania prevádzky v sieťach NGN -metódy optimalizácie prevádzky v sieťach NGN -preventívne mechanizmy manažmentu CAC v IP sieťach -sieťové protokoly s dôrazom na MLPS -služby a mechanizmy oneskorenia v IP sieťach - sieťovú a informačnú bezpečnosť , návrh ďalších mechanizmov bezpečnosti a nové stratégie
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra telekomunikácií (FEI)
Identifikácia projektu:1/0565/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0