25. 9. 2020  1:52 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie opotrebovaných fritovacích olejov vo výrobe metylesterov mastných kyselín.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0091/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0