20. 10. 2019  15:47 Vendelín
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj a aplikácia metód na štúdium systémov s neobvyklou elektrónovou štruktúrou.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kvantovo-chemické štúdium push-pull olefínov, fosfazénov, komplexov prechodných kovov a podobných látok s neobvyklou elektrónovou štruktúrou. Experimentálna a teoretická vibračná analýza niektorých organických systémov. Vývoj a implementácia metód na simuláciu difúznych a viskozitných koeficientov. Štúdium energetických charakteristík van der waalsovských komplexov. Vývoj a implementácia metód na extrakciu "experimentálnej vlnovej funkcie" z rőntgenoštruktúrnych difrakčných údajov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/0127/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0