21. 9. 2019  2:58 Matúš
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a aplikácia metód na štúdium systémov s neobvyklou elektrónovou štruktúrou.

Garant: prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kvantovo-chemické štúdium push-pull olefínov, fosfazénov, komplexov prechodných kovov a podobných látok s neobvyklou elektrónovou štruktúrou. Experimentálna a teoretická vibračná analýza niektorých organických systémov. Vývoj a implementácia metód na simuláciu difúznych a viskozitných koeficientov. Štúdium energetických charakteristík van der waalsovských komplexov. Vývoj a implementácia metód na extrakciu "experimentálnej vlnovej funkcie" z rőntgenoštruktúrnych difrakčných údajov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0127/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0