19. 10. 2019  4:11 Kristián
Akademický informační systém

Projekty


Materiály - fyzikálnochemické metódy štúdia ich stability a degradácie.

Garant: prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Náplňou vedeckého projektu je rozvoj metód štúdia stability a degradácie materiálov a ich použitie na reálne sústavy. Ťažisko experimentálnych prác bude spočívať v meraní kinetiky procesov vykazujúcich indukčnú periódu, a to najmä termooxidácie a degradácie materiálov, termoanalytickými metódami. Objektmi štúdia budú hlavne polyméry stabilizované i nestabilizované, vyrobené i prírodné, ako aj iné materiály. Bude sa systematicky študovať vplyv nanočastíc na stabilitu materiálov, najmä polymérov a biopolymérov. Bude študovaný vzťah medzi štruktúrou antioxidantov a ich účinnosťou, pričom experimentálne výsledky budú interpretované pomocou neurónových sietí.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikace projektu:1/0660/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0