4. 7. 2020  1:00 Prokop
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov.

Garant: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.


Základné informácie
   
      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Predkladaný projekt sa zaoberá vývojom a hodnotením nových syntetických metodológii prípravy bioaktívnych prírodných látok a ich štruktúrnym analógom vykazujúcim zaujímavé biologické aktivity (protirakovinové, antivirálne a pod.). Štúdium je sústredené na základné štruktúry, ktoré môžu byť "ušité na mieru" jednoduchými syntetickými postupmi ako sú nitrónové cykloadície, SmI2-indukovaný diastereoselektívny kapling, asymetrická Pd(II)-katalyzovaná oxy-/aminokarbonylácia a oxa-/aminobicyklizácia nenasýtených polyolov a aminopolyolov. Príprava malých molekúl s vhodnými funkčnými skupinami so špeciálnym zreteľom na molekulovú rozmanitosť a definovanú absolútnu konfiguráciu. Tieto malé molekuly sa využijú ako kľúčové intermediáty na prípravu zlúčenín s kontrolovanou absolútnou konfiguráciou a prednostným konformačným usporiadaním, ako sú rôzne biomolekuly včítane iminosacharidov, aminokyselín, analógov nukleozidov a sacharidových derivátov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0236/09
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0