3. 6. 2020  9:50 Karolína
Akademický informačný systém

Projekty


Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov.

Garant: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
ÚlohaPracovisko
Telefón
Kancelária
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
ext FCHPT
+421 918 674 169
Ing. Mária Kutešová
Dek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ