22. 2. 2020  5:06 Etela
Akademický informační systém

Projekty


Syntéza bioaktívnych prírodných látok a ich analógov.

Garant: prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predkladaný projekt sa zaoberá vývojom a hodnotením nových syntetických metodológii prípravy bioaktívnych prírodných látok a ich štruktúrnym analógom vykazujúcim zaujímavé biologické aktivity (protirakovinové, antivirálne a pod.). Štúdium je sústredené na základné štruktúry, ktoré môžu byť "ušité na mieru" jednoduchými syntetickými postupmi ako sú nitrónové cykloadície, SmI2-indukovaný diastereoselektívny kapling, asymetrická Pd(II)-katalyzovaná oxy-/aminokarbonylácia a oxa-/aminobicyklizácia nenasýtených polyolov a aminopolyolov. Príprava malých molekúl s vhodnými funkčnými skupinami so špeciálnym zreteľom na molekulovú rozmanitosť a definovanú absolútnu konfiguráciu. Tieto malé molekuly sa využijú ako kľúčové intermediáty na prípravu zlúčenín s kontrolovanou absolútnou konfiguráciou a prednostným konformačným usporiadaním, ako sú rôzne biomolekuly včítane iminosacharidov, aminokyselín, analógov nukleozidov a sacharidových derivátov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
Identifikace projektu:1/0236/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2012
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0