22. 11. 2019  19:19 Cecília
Akademický informačný systém

Projekty


Kompozitné vlákna na báze polypropylénu a vláknitých nanoplnív.

Garant: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na štúdium podmienok prípravy a štruktúry nových typov kompozitných vlákien na báze polypropylénu a vláknitých nanoplnív, ako sú uhlíkové nanovlákna a uhlíkové nanotrubice. Cieľom projektu je príprava polypropylénových kompozitných vlákien s vyšším elastickým modulom (zvýšenie o 30 až 50% v porovnaní s nemodifikovanými vláknami), vlákien s vyššou pevnosťou, ďalej vlákien s elektrickou vodivosťou nad 10-2 S.cm-1, vyššími UV barierovými vlastnosťami, vyššou tepelnou a svetelnou stabilitou. Tieto vlastnosti sa dosiahnu aditiváciou PP vlákien uhlíkovými nanotrubicami, alebo uhlíkovými nanovláknami. Okrem týchto nanoplnív sa pri modifikácii použijú ďalšie oligomérne a polymérne aditíva, ako sú kompatibilizátory na báze PP očkovaného maleínanhydridom a derivátmi oxazolínu a tiež surfaktanty na báze derivátov polysiloxánu a polyglykolov. Originalita projektu spočíva v príprave kompozitných vlákien s vyšším obsahom uhlíkových vláknitých nanoplnív, ktoré doteraz neboli pripravené.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie vlákien a textilu (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0444/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0