8. 12. 2019  1:33 Marína
Akademický informační systém

Projekty


Pokročilé metódy optimálneho riadenia chemických a biochemických procesov.

Garant: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vedecký projekt sa zameriava na výskum a vývoj v oblasti tvorby moderných metód optimálneho riadenia a optimalizácie so zameraním sa na procesy typické v chemických a biochemických technológiách ako napríklad chemické reaktory, destilačné kolóny, čistiarne odpadových vôd a iné. Jadro projektu tvorí rozpracovanie metód hybridných systémov, dynamickej a globálnej optimalizácie, prediktívneho riadenia, ako aj návrh viacstupňového riadenia, pričom sa bude prihliadať na výpočtovú efektívnosť a realizovateľnosť v priemysle. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace štruktúry budú testované simulačne a v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikace projektu:1/0071/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0