18. 8. 2019  10:48 Elena, Helena
Akademický informační systém

Projekty


Štúdium vlastností vybraných potravín a ich vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a zdravie obyvateľstva.

Garant: Ing. Ladislav Staruch, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť pre bežnú populáciu, ako aj vybranú skupinu obyvateľstva (celiatici) vyrobiť a v populačnej štúdii overiť vplyv probiotických kultúr na gastrointestinálny trakt človeka. V prvej etape sa zameriame na zmapovanie trhu výrobkov s probiotickými kultúrami, reálne otestujeme, či sa deklarované množstvá probiotickej kultúry vo výrobkoch nachádzajú aj v deň najneskoršej spotreby. Získané údaje z dotazníkov o stravovacích návykoch (konzumácia potravín s probiotickou kultúrou) a životnom štýle budú publikované v odbornej literatúre a postúpené Ministerstvu zdravotníctva s cieľom ich zakomponovania do programu "Ozdravenia obyvateľstva SR".
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:1/0234/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0