21. 8. 2019  19:08 Jana
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium vlastností vybraných potravín a ich vplyv na kvalitu a bezpečnosť potravín a zdravie obyvateľstva.

Garant: Ing. Ladislav Staruch, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je navrhnúť pre bežnú populáciu, ako aj vybranú skupinu obyvateľstva (celiatici) vyrobiť a v populačnej štúdii overiť vplyv probiotických kultúr na gastrointestinálny trakt človeka. V prvej etape sa zameriame na zmapovanie trhu výrobkov s probiotickými kultúrami, reálne otestujeme, či sa deklarované množstvá probiotickej kultúry vo výrobkoch nachádzajú aj v deň najneskoršej spotreby. Získané údaje z dotazníkov o stravovacích návykoch (konzumácia potravín s probiotickou kultúrou) a životnom štýle budú publikované v odbornej literatúre a postúpené Ministerstvu zdravotníctva s cieľom ich zakomponovania do programu "Ozdravenia obyvateľstva SR".
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/0234/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0