16. 10. 2019  2:53 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ