12. 12. 2019  16:47 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:RF-1011/09/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0