25. 9. 2020  1:40 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Vývoj a konštrukcia prístroja na meranie obsahu triacylglycerolov v motorovom oleji.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:RF-1011/09/02
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2009
Dátum ukončenia projektu:
30. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0