23. 10. 2020  23:57 Alojza
Akademický informačný systém

Projekty


Digitalizácia informačných fondov z oblasti spracovania drevnej hmoty

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
045-009STU-8/2008
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
15. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0