20. 1. 2020  21:16 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008

Garant: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.ext FCHPT+421 918 674 215

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ