Jan 28, 2020   11:30 p.m. Alfonz
Academic information system

Projects


Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008

Supervisor: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Project identification:063-004STU-8/2008
Project status:Successfully completed
Project start date :10. 12. 2008
Project close date:31. 10. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0