12. 12. 2019  2:15 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Patentová ochrana výsledkov výskumu nových technológií, látok a zariadení na stabilizáciu materiálov a materiálových nosičov informácií vytvorených v roku 2008

Garant: prof. Ing. Svetozár Katuščák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Identifikácia projektu:063-004STU-8/2008
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:10. 12. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0