20. 6. 2019  11:14 Valéria
Akademický informačný systém

Projekty


Optimalizácia tlakového granulátora.

Garant: doc. Ing. Roman Fekete, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra chemických strojov v zariadení (SjF)
Identifikácia projektu:17/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0