25. 5. 2019  12:55 Urban
Akademický informačný systém

Projekty


Moderné metódy riadenia priemyselných procesov

Garant: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Moderné metódy riadenia priemyselných procesov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Nataša UčňováPS Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139
prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.ÚRK FEI+421 (2) 60 291 633D316

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ