24. 8. 2019  23:41 Bartolomej
Akademický informačný systém

Projekty


Moderné metódy riadenia priemyselných procesov

Garant: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá rozvojom moderných metód adaptívneho, optimálneho a robustného riadenia priemyselných procesov so zameraním na sieťové riadiace systémy, prediktívne riadenie procesov, riadenie hybridných systémov, riadenie vnorených (embedded) systémov, optimálne riadenie výrobných systémov s využitím distribuovaných systémov riadenia. V adaptívnom riadení ide o rozvoj metód riadenia so zdokonaleným systémom učenia sa, s robustifikáciou algoritmov riadenia vzhľadom na neurčitosti. V robustnom riadení ide o rozpracovanie originálnych metód decentralizovaného riadenia zložitých systémov pre požadovanú kvalitu riadenia procesu. Základným nástrojom budú lineárne a bilineárne maticové nerovnice (BMI) a originálne, autormi rozpracúvané frekvenčné prístupy. V optimálnom riadení výrobných systémov pôjde o analýzu vlastností plánovacích algoritmov výroby a možnosti ich optimalizácie pomocou aplikačného softvéru pre plánovanie a riadenie výroby. Výsledky budú aplikované pre rôzne typy riadených procesov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0544/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0