28. 1. 2020  12:21 Alfonz
Akademický informační systém

Projekty


Moderné metódy riadenia priemyselných procesov

Garant: prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa zaoberá rozvojom moderných metód adaptívneho, optimálneho a robustného riadenia priemyselných procesov so zameraním na sieťové riadiace systémy, prediktívne riadenie procesov, riadenie hybridných systémov, riadenie vnorených (embedded) systémov, optimálne riadenie výrobných systémov s využitím distribuovaných systémov riadenia. V adaptívnom riadení ide o rozvoj metód riadenia so zdokonaleným systémom učenia sa, s robustifikáciou algoritmov riadenia vzhľadom na neurčitosti. V robustnom riadení ide o rozpracovanie originálnych metód decentralizovaného riadenia zložitých systémov pre požadovanú kvalitu riadenia procesu. Základným nástrojom budú lineárne a bilineárne maticové nerovnice (BMI) a originálne, autormi rozpracúvané frekvenčné prístupy. V optimálnom riadení výrobných systémov pôjde o analýzu vlastností plánovacích algoritmov výroby a možnosti ich optimalizácie pomocou aplikačného softvéru pre plánovanie a riadenie výroby. Výsledky budú aplikované pre rôzne typy riadených procesov.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:1/0544/09
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0