Jul 19, 2019   12:56 p.m. Dušana
Academic information system

Projects


Univerzálny modulárny priemyselný počítač

Supervisor: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Spoločnosť sa po úspešnom uvedení priemyselných počítačov na platforme Intel PXA255 a PXA270 rozhodla prísť na trh s novým typom priemyselného počítača s procesorom Freescale i.MX51. Na základe partnerskej zmluvy so spoločnosťou pre danú oblasť, spoločnosť VOIPAC TECHNOLOGIES je medzi prvými, ktoré dostali možnosť prístupu k dokumentácii pre daný procesor. Proecesor je postavený na jadre Cortex-A8 a jeho cieľom je atakovať segment Netbookov, ktorý je v súčastnej dobe zastúpený predovšetkým procesorom Atom s x86 architektúrov. Tento univerzálny modulárny priemyselný počítač môže slúžiť ako vývojové prostredie pre jednotlivé projekty, či už pre výskumné inštitúcie a univerzity alebo komerčné spoločnosti.
Kind of project:APVV ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:VSMP-P-0059-09
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 08. 2009
Project close date:31. 12. 2010
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0