17. 7. 2019  10:48 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informačný systém

Projekty


Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1

Garant: doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.ext SjF

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ