14. 10. 2019  21:02 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Termokinetický prepočet kondenzátora TG 1

Garant: doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra tepelnej energetiky (SjF)
Identifikácia projektu:11/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:18. 05. 2009
Dátum ukončenia projektu:30. 07. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0