17. 10. 2019  2:24 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Metodika stanovenia neistôt pri realizácii teplotnej stupnice pomocou snímačov teploty

Garant: prof. Ing. Rudolf Palenčár, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra automatizácie, informačnej a prístrojovej techniky (SjF)
Identifikácia projektu:15/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:15. 06. 2009
Dátum ukončenia projektu:20. 11. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0