19. 9. 2019  8:50 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Projekty


Pevnostné výpočty a optimalizácia tvaru a rozmerov skrine náhonu čerpadla a príruby

Garant: doc. Ing. Branislav Hučko, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikácia projektu:19/09
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0