13. 12. 2019  6:08 Lucia
Akademický informační systém

Projekty


Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch.

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Vytvorenie učebnice a moderných (tlačených aj elektronických ) učebných pomôcok pre vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch v odbore Ochrana osôb a majetku a príbuzných odboroch najmä na podporu externej formy vzdelávania s prístupom on-line pre pracovníkov z oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. Zapojenie uznávaných odborníkov z dvoch vysokých škôl, skúšobní, hasičskej praxe a firiem do aktualizácie a prinášanie nových poznatkov o konštrukčných a funkčných materiáloch. Možnosť overenia základných poznatkov, spôsobov hodnotenia, certifikácie a úprav materiálov. Integrácia informácií o výrobkoch, o poznatkoch z praxe, o výsledkoch laboratórnych testov a spôsobe bezpečnej manipulácie, preprave a spracovaní z hľadiska protipožiarnej ochrany.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikace projektu:015-002TUZVO-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2010
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:9

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Cíferskýspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Novotný, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Renáta Šantaváspoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ