12. 12. 2019  1:16 Otília
Akademický informačný systém

Projekty


Materiály v ochrane pred požiarmi-vysokoškolská učebnica a moderné učebné pomôcky v odbore Ochrana osôb a majetku a v príbuzných odboroch.

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Vytvorenie učebnice a moderných (tlačených aj elektronických ) učebných pomôcok pre vzdelávanie vo všetkých 3 stupňoch v odbore Ochrana osôb a majetku a príbuzných odboroch najmä na podporu externej formy vzdelávania s prístupom on-line pre pracovníkov z oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. Zapojenie uznávaných odborníkov z dvoch vysokých škôl, skúšobní, hasičskej praxe a firiem do aktualizácie a prinášanie nových poznatkov o konštrukčných a funkčných materiáloch. Možnosť overenia základných poznatkov, spôsobov hodnotenia, certifikácie a úprav materiálov. Integrácia informácií o výrobkoch, o poznatkoch z praxe, o výsledkoch laboratórnych testov a spôsobe bezpečnej manipulácie, preprave a spracovaní z hľadiska protipožiarnej ochrany.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:015-002TUZVO-4/2010
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2010
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníkov projektu:9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:9

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Karol Balog, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
prof. RNDr. Danica Kačíková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Tomáš Cíferskýspoluriešiteľ
Ing. Tomáš Chrebet, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.spoluriešiteľ
Ing. Miroslav Novotný, PhD.spoluriešiteľ
PhDr. Renáta Šantaváspoluriešiteľ
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.spoluriešiteľ