16. 6. 2019  3:36 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Inovatívne postupy výučby výrobných technológií a materiálov na báze eletronického vzdelávania.

Garant: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt sa orientuje na riešenie problémov implementácie moderných elektronických informačných prostriedkov do procesu vzelávania v prvom stupni technického univerzitného štúdia, v predmetoch Technické materiály a Výrobné technológie. Rieši otázky intenzifikácie vyučovacieho procesu, s cieľom prekonania v súčasnosti existujúceho problému neustáleho nárastu objemu poznatkov, predpísaných na zvládnutie študijného programu a časom stanoveným na ich osvojenie. Projekt prináša praktický výstup vo forme dvojjazyčnej multimediálnej web aplikácie, priblizujúcej problematiku hodnotenia mechanických a technologických vlastností kovových a nekovových technický materiálov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra zvárania a spájania materiálov (UVTE MTF)
Identifikace projektu:3/6370/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:3

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof. Ing. Peter Šugár, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Jana Šugárová, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva